ФОРУМ

НАЦИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАУЗА

 

До

Президента на Република България

Политическите партии

Неправителствените организации

Българските медии

 

Политическа декларация – Искане ’2013

 

Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми дами и господа,

Вие несъмнено знаете, че в резултат на проведената през 2010 г. безпрецедентна антизанаятчийската политика на правителството на Бойко Борисов, като резултат през март 2011 г. с решение на 82 депутата от ПП “ГЕРБ” бяха заличени от правния мир 72 български занаята, бе унищожена системата на самоуправление, на представителство и на възпроизвеждане на българското занаятчийството.

Този насилствен политически акт на разправа с това производително съсловие, ще остане в историята на България и като най-скверното икономическо предателство на икономическата свобода и самостоятелност на предприемчивите български граждани на големите чужди бизнес интереси.

Да, онова за което от 2005-та до 2011-та българското занаятчийството биеше камбаната, днес е факт. Налице е невиждано обедняване и декапитализация на икономиката и бита на средния българин. Големите търговски вериги изнасят от България над 500 млн. лева месечно. 83% от хранителното потребление на българина е небългарско производство. Индустриалните храни разбиват неговото здраве. Тежките административни регулации и процедури не му позволяват той сам да си произвежда. Притиснати от лобистки закони и наредби, дребните собственици на земеделска земя продават “новото злато” на България на глобални инвеститори. Широките обществени слоеве от активното население от т.нар. свободни професии – земеделци, занаятчии, търговци и пр., изгубиха своята икономическата самостоятелност. Така изкуствено генерираната висока задлъжнялост на малкия бизнес накрая го смаза. Една огромна и всеядна бюрократична банда, направи тази погробваща българина политика възможна. На къде сте тръгнали всички вие обсебени от подлост, алчност и безсрамност? На къде водите България с властта, която присвоихте от гражданите? Вековната история на България пази спомена на всякакви премеждия и робства, но под вашето робство България загива. В свят на банки и корпорации, в който вече се купуват и продават цели държави, с всички вас родоотстъпници, идва ред на България, която изкарвате на сергията. България, държава с история и култура, с достоен и свободен народ, всички вие превръщате в географска област, собственост на монополите: корпоративни, партийни, казионни, на които служите.

Като представители на малкия бизнес, ние искаме поправяне на тези неправди. Това поправяне не е противоречие с европейските традиции и закони.

Ето нашите искания и предложения:

1. РЕСТАРТ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА.

ОСНОВНА ЦЕЛ: БЪЛГАРСКИЯТ ГРАЖДАНИН С ГАРАНТИРАНА РОЛЯ В СЪЗДАВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ: Промяна на Изборния кодекс в Кодекс за автентично политическо представителство на гражданите. Премахване на чл.12, ал.2 от Конституцията на РБ, който налага забрана на сдруженията на гражданите да извършват политическа дейност. Създаване на законови условия за пряка демокрация. Създаване на равни законови условия за политическа дейност на граждански и партийни организации.

2. РЕСТАРТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА.

ОСНОВНА ЦЕЛ: МАЛКИЯТ БИЗНЕС – НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА САМОДОСТАТЪЧНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ: Приемане на Закон за производството и търговията на малкия бизнес – създаване на нова, самостоятелна правна рамка за действително опростени и облекчени режими – регистрационен, данъчен, счетоводен и пр. Възстановяване стопанската сила на България с възстановяване на средното съсловие с нова икономическа политика: “Малкият бизнес – инвеститор първи клас и най-голям работодател в България”. Политика, която признава централната роля на малкия бизнес в социалните и икономически отношения; политика съобразена с потребностите на малкия бизнес като самостоятелен неиндустриален стопански сектор, бизнес който като базова локална икономика е генератор на осигуряване на заетост, на професионална квалификация, на социални връзки, на връщане на неработещото население на пазара на труда; политика и законодателство за, и в името на малкия бизнес. Политика на правителствена подкрепа в изграждането на силни съсловни организации за възпроизвеждане на малкия бизнес и за самоуправление на принципа: “От контрол към самоконтрол”.

ТОВА Е НАШИЯТ МАЛЪК ПЛАН ЗА ГОЛЯМА ПРОМЯНА.

Накратко ние казваме онова, което сме казвали през последните 10 г.

Когато за опазване на българските занаяти от унищожителната политика на ПП “ГЕРБ”, потърсихме подкрепа от опозиционните партии в парламента и от българските депутати в Европейския парламент, ние срещнахме равнодушие и неразбиране, включително и за необходимостта от транспониране в българското законодателство на “Small Business Act” (Закон за малкия бизнес) на Европейската комисия, който има задължителна сила за всички държави членки на Европейския съюз. Днес с изненада откриваме, че от онова, което беше задължение за тези депутати преди 4 г., днес те са направили лъскав амбалаж на предизборните си програми за предстоящите избори. Склонни сме да не им вярваме. Когато видиш костенурка на оградата не се питай как се качила, а питай кой я е качил.

Ето защо отправяме тази декларация към политическите и граждански организации, които споделят мироглед подобен на нашия – за автентично политическо представителство и за икономическа свобода и самодостатъчност на българските граждани. Дошло е време в което изборът е следният: Ако има малък бизнес ще и голям, ако няма малък бизнес няма да я има и България.

Бъдеще ще има докато има граждани, които се противопоставят на лъжата и измамата – както в политиката, така и в икономиката. Това е нашият начин.

30 март 2013 г.

С уважение:

майстор Тодор Стоянов -   Ямбол  (0888/543623),

майстор Енчо Липовански  -   Добрич (0888/921760),

майстор Андрея Андреев -   Сливен (0898/433827),

майстор Румен Маринов  -   Габрово (0898/588430).

Упълномощен за поддаване:  Тодор Стоянов

За кореспонденция – e-mail: nzk@abv.bg